Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

   2022 WORKERBEE

   Copyright

   Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Workerbee en het logo van Workerbee, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Workerbee.

   Workerbee behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

   De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Workerbee en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Workerbee is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

   Workerbee heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van Workerbee, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

   Workerbee heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst, muziek- en beeldmateriaal.