Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

   2022 WORKERBEE

   Disclaimer

   Wij besteden veel aandacht aan de inhoud en samenstelling van onze website. Niettemin kan Workerbee er niet voor instaan dat de informatie op onze website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Workerbee instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van onze website. Workerbee sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van Workerbee. Workerbee is gerechtigd de beschikbaarheid van de website op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Workerbee zich het recht voor om op deze website aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.