Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

  Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

   2022 WORKERBEE

   Privacy statement

   Workerbee neemt de privacy van haar bezoekers zeer serieus en zal persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt Workerbee zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

   Gegevens van websitebezoekers

   In het algemeen kan je onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelt Workerbee, net als veel andere websites, bepaalde niet-identificeerbare automatische informatie over de gebruikers van haar websites, zoals het IP-adres van je computer, het type browser waarvan je gebruik maakt, de datum en tijd van toegang tot de website, de regio van waaruit je onze website bezoekt, de website via welke je op onze website bent gekomen, de pagina’s en onderdelen van de website die je bezoekt en welke informatie je bekijkt.

   De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Workerbee kan deze informatie eventueel doorgeven aan derden en deze gegevens worden bewaard voor toekomstig gebruik. Zie voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken de pagina Cookie statement.

   Meer over de gegevens

   Workerbee verzamelt onder meer de volgende gegevens (nu of in de toekomst) voor toezending van de nieuwsbrief en nieuwsbriefspecials:

   • Aanmelden nieuwsbrief: e-mailadres, naam, voorkeuren
   • Contactformulier: e-mailadres, naam, contactgegevens, bericht

   De verzamelde gegevens worden niet verstrekt aan derden.

   Bijzondere persoonsgegevens

   Workerbee verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover je hier expliciet toestemming voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende wet- en/of regelgeving. Tot de bijzondere persoonsgegevens die je aan Workerbee verstrekt hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving.

   Beveiliging

   Workerbee heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland. Workerbee heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

   Ondanks de door Workerbee genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Workerbee kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

   Bewaren van je gegevens

   Workerbee bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

   Inzage in, wijziging en verwijdering van je gegevens

   Neem hiervoor contact op via info@workerbee.nl.

   Verwijzingen en links naar andere websites

   Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Workerbee geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Op deze websites val je onder de privacyregels van die betreffende website. Lees daarom, indien aanwezig, het privacy statement van de website die je bezoekt.

   Wijzigingen

   Workerbee behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid.

   Vragen, opmerkingen of klachten

   Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacy statement of de wijze waarop Workerbee gegevens registreert en verwerkt, kun je contact met ons opnemen via info@workerbee.nl.